get
نمایندگان توزیع کالای ما در سراسر ایران سرمایه های ارزشمند ما در شرکت اسپیناس تجارت نیکان می باشند. ما در تلاشیم با یکپارچه سازی قیمت در تهران و شهرستان بستری مناسب جهت دسترسی بازارهای متمرکز در شهرستانها به شرکتهای توزیع کننده ایجاد نماییم تا ضمن کمک به رشد و رونق بازار جوان تلفن همراه در کشور از کژرفتاری های احتمالی در زمینه توزیع سالم و شفاف کالا ممانعت به عمل آوریم. ما به اعتبار حضور شما قدرت می گیریم.

تماس بگیرید !
مسیریابی شرکت